Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Με 23 χρόνια εμπειρίας στην επισκευή υπολογιστών σας προσφέρουμε μια άριστη εξυπηρέτηση με γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις.

Δομημένη Καλωδίωση

Δομημένη Καλωδίωση

Η πρώτη εταιρία στην Κεντρική Ελλάδα με ιδιόκτητα μηχανήματα πιστοποίησης και συγκόλλησης οπτικής ίνας τελευταίας τεχνολογίας. Με έργα όπως 28 Δημαρχιακά μέγαρα και Νοσοκομεία μπορούμε να βγάλουμε σε περάς κάθε…

Netview HelpDesk

Netview HelpDesk

Για τον εξορθολογισμό των αιτημάτων υποστήριξης και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, χρησιμοποιούμε ένα σύστημα καταγραφής των αιτημάτων υποστήριξης. Σε κάθε αίτημα υποστήριξης εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός εισιτηρίου, που μπορείτε να…

Πιστοποίηση Δικτύων

Πιστοποίηση Δικτύων

Ο πιο αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης μιας νέας ή μιας υπάρχουσας εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης είναι η πιστοποίησή της με βάση τα διεθνή πρότυπα. Με την διαδικασία της πιστοποίησης, μας δίνει τη…

Υπό Κατασκευή

Υπό Κατασκευή

Υπό Κατασκευή