January 8, 2016

ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΛΚΟΥ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ.

Η πρώτη εταιρία στην Κεντρική Ελλάδα με ιδιόκτητα μηχανήματα πιστοποίησης και συγκόλλησης οπτικής ίνας τελευταίας τεχνολογίας. Με έργα όπως 28 Δημαρχιακά μέγαρα και Νοσοκομεία μπορούμε να βγάλουμε σε περάς κάθε έργο δομημένης καλωδίωσης.

Σχεδιάζουμε – εγκαθιστούμε και πιστοποιούμε Δίκτυα Cat 5e, Cat 6e, Cat 7e και έχουμε προετοιμαστεί για δίκτυα Cat 8.

Όλα τα έργα Δομημένης Καλωδίωσης γίνονται σύμφωνα με  τα διεθνή πρότυπα:

  • ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Α, 5 568 Β.1,Β.2,Β.3 ή νεότερο
  • ISO/ IEC DIC 11801
  • CELENEC- EN 50173, 50174,
  • ΤSB 67 Level III,
  • EIA/TIA 606, EIA/TIA 604 FOCIS 2-12, EIA/TIA 604 FOCIS 6, EIA/TIA 455,
  • IEC 793-1/2. 604, IEC 60603 –7 -7

καθώς και σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών (ΦΕΚ Β’767 – 31/12/1992).

Κάθε καλώδιο αριθμείται με μονοσήμαντο αλφαριθμητικό συμβολισμό. Ο ίδιος αλφαριθμητικός συμβολισμός υπάρχει και στα αντίστοιχα πεδία μικτονόμησης όλων των κατανεμητών, καλύπτοντας το διεθνές πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ-606-Α, ISO 14763-2 και CENELEC EN50174.

Μετά το πέρας της εγκατάστασης και τερματισμού του δικτύου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις για το σύνολο (100%) της καλωδιακής εγκατάστασης (end-to-end), δηλαδή για όλη τη διαδρομή από το σταθμό εργασίας (τηλεπικοινωνιακή πρίζα) μέχρι τον κατανεμητή του ικριώματος με πιστοποιημένο όργανο.

 

ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΚΤΥΑ

Top