Πιστοποίηση Δικτύων

NewsNo Comments

You Are Here:Πιστοποίηση Δικτύων

Ο πιο αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης μιας νέας ή μιας υπάρχουσας εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης είναι η πιστοποίησή της με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Με την διαδικασία της πιστοποίησης, μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε οποιοδήποτε λάθος στην διαδικασία της εγκατάστασης καθώς και προβλήματα που προκαλούνται από την κακή ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
Η Netview IT μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου δομημένης καλωδίωσης πραγματοποιεί λεπτομερείς μετρήσεις των θέσεων εργασίας. Η μετρήσεις περιλαμβάνουν : LENGTH, WIRE MAP, DELEAY SCREW, PROP. DELAY, NEXT , RETURN LOSS , CROSS TALK ,INSERTATION LOSS κτλ.) καθώς και το σύνολο του καλωδίου που χρησιμοποιήθηκε στο έργο, κάτι που βοηθάει στην περίπτωση που έχουμε επιμετρήσεις.
Σε περίπτωση πιστοποίησης υπάρχουσας καλωδίωσης, για οποιοδήποτε εμφάνιση βλάβης (FAIL) σε κάποιο καλώδιο, πραγματοποιείτε επιτόπιος έλεγχος και επισκευή καθώς και εκ νέου πιστοποίηση του.
Με το περάς τον εργασιών ο πελάτης λαμβάνει τα σχεδία της καλωδίωσης και του Rack σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Visio), σε έντυπο ή ηλεκτρονική μορφή την πιστοποίηση της δομημένης καλωδίωσης και εγγύηση καλής λειτουργίας (από 15 έως 30 χρονιά) της εγκατάστασης εάν όλα τα υλικά είναι τις ίδιας εταιρίας.
Έχουμε τη δυνατότητα πιστοποίησης του δικτύου σας, εντός 24 ωρών από την ανάθεση του έργου.
Για μια εκτίμηση του κόστους πιστοποίησης της δομημένης καλωδίωσης σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 6932484836.

About the author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top