January 16, 2016

Fax Server

Fax Server

Ο Fax Server μπορεί να είναι μια συσκευή ή ένας υπολογιστής, που βρίσκεται στο τοπικό δίκτυο και επιτρέπει σε όλους τους χρηστές του δικτύου να στείλουν και να λάβουν ένα Fax εύκολα, γρήγορα και αυτοματοποιημένα.

Έτσι oι χρήστες μπορούν να στείλουν Fax από οποιαδήποτε εφαρμογή μέσω της εντολής εκτύπωσης, ακόμη και μέσω του emails τους (χωρίς να χρειάζεται να βρίσκονται στο γραφείο τους), ενώ μπορούν να λάβουν τα Fax στο email τους, σε κοινόχρηστο φάκελο ή να εκτυπωθούν κατευθείαν στον εκτυπωτή τους.

Ο Fax Server αποτελεί μια οικονομική λύση για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις γιατί δίνει τη δυνατότητα χρήσης μιας κεντρικής συσκευής Fax για όλους, αντικαθιστώντας την ανάγκη ύπαρξης πολλών διάσπαρτων συσκευών, απελευθερώνοντας και εξοικονομώντας ταυτόχρονα γραμμές τηλεφώνου. Ειδικά εάν συνδυαστεί και με ένα τηλεφωνικό κέντρο VoIP ο καθένας μπορεί να έχει πάνω από ένα virtual Fax.

 

Fax Server

Top